העסקת עובדים

בבואנו להעסיק עובדים ישנם  מספר הליכים אותם חייבים לבצע.

כמעסיק הנך נדרש לפתוח  תיק  ייחודי הקרוי "תיק ניכויים" הן בביטוח לאומי והן במס הכנסה.

לאחר פתיחת תיק הניכויים חלה החובה לדווח  לביטוח לאומי  ולמס הכנסה באופן חודשי על תשלום המשכורת ומספר העובדים, ולשלם  את התשלומים המנוכים משכרו של העובד.

בתום כל שנה חלה החובה להגיש דוח שנתי בניכויים.

ישנן עלויות שכדאי להביא בחשבון כאשר  מתחילים להעסיק:
  1. עד לשכר של 5,400 ₪ ישלם המעסיק 3.5% משכרו של העובד  דמי ביטוח לאומי בגין העובד, ומעל לשכר זה ישלם המעסיק 6% משכרו של העובד. ( וזאת בנוסף לדמי ביטוח לאומי שהעובד משלם משכרו).

  2. לאחר תקופת העסקה מסוימת (משתנה מעובד לעובד) יש להתחיל ולשלם פנסיה לעובד. חלקו של המעסיק הוא 12%  משכרו של העובד, נכון לשנת 2015.

  3. ישנם תנאים סוציאליים להם זכאים העובדים השכירים, הבאים לידי ביטוי בסכומי כסף נוספים שכדאי להביאם בחשבון, כגון: תשלום ימי חופשה שנתית, דמי הבראה, ימי חג וימי אבל.

בקיי קונסלטנטס אנו דואגים לכל הליך פתיחת תיק ניכויים  וניהולו ברשויות , הדפסת תלושי שכר, דיווח חודשי ושנתי, העברת כספי פנסיה לסוכני הביטוח, והדרכתם של לקוחותינו לגבי חוקי העבודה הרלוונטיים.

משרדנו עובד עם המערכות המובילות והיעילות ביותר בתחום הנפקת תלושי שכר, יועצים בתחום דיני העבודה, וללקוחותינו יש נגישות גבוהה למידע ולידע בתחום חשבות השכר ודיני העבודה.

 ג'ין קיי - יועצת מס מייצגת
04-6373596
 
שם:
טלפון:
דוא"ל: