ביטוח לאומי

עצמאיים והמוסד לביטוח לאומי

כשפותחים תיק עצמאי חשוב לטפל במעמד בביטוח לאומי באופן מידי כדי להיות מכוסה בביטוח לאומי לתגמולים להם זכאי עובד עצמאי. זה נכון הן לגבי עוסק מורשה והן לגבי עוסק פטור.

התגמולים להם זכאי עצמאי הם: דמי פגיעה בעבודה, קצבת נכות מעבודה, דמי לידה, תגמולי מילואים.


הגדרת מעמד

לא כל מי שפותח תיק עצמאי במע"מ ובמס הכנסה מוגדר כעצמאי בביטוח לאומי. הגדרת המעמד הוא על פי שני מבחנים:

1. מספר השעות בהם עובד העצמאי בעסקו על פי הצהרתו.

2. הרווח המופק מהעסק לפי נתוני שומת מס הכנסה.

חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:
- מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
- מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע. (כ4500 ₪ )
- מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע. (כ1350 ₪)


"עצמאי שאינו עונה להגדרה"

עצמאי שאינו עונה להגדרה הוא עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל ולעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה. בפועל עצמאי שאינו עונה על ההגדרות אינו זכאי לאותם תגמולים להם זכאים עצמאיים. מצד שני הוא אינו חייב לשלם דמי ביטוח לאומי על סכום של 25% מהשכר הממוצע (כ2250 ₪).

אצל אישה נשואה כל הכנסתה הפאסיבית פטורה מדמי ביטוח לאומי ומס בריאות אם אינה עובדת גם כשכירה.

גבר או אישה שאינה נשואה לתושב ישראל חייבים לשלם סכום מינימום לביטוח לאומי ומס בריאות (ב2015 167 ₪ לחודש) אם אינם עובדים גם כשכירים.


"עצמאי" כהגדרתו בביטוח לאומי

עצמאי (שעונה להגדרה) משלם דמי ביטוח לאומי על פי גובה הכנסתו החייבת (הרווח) מעסקו, כפי שהוא מדווח למס הכנסה בדוח השנתי. עצמאי חייב בתשלום מינימום לביטוח לאומי בסך 237 ש"ח (נכון ל-2015) גם אם הכנסתו בפועל היתה נמוכה יותר.

חישוב דמי הביטוח לעצמאי נערכים על פי שתי מדרגות מס, הנמוכה חייבת ב-10% והגבוהה ב-16%. עצמאי שהוא גם שכיר מנצל את האחוזים הנמוכים על הכנסתו כשכיר, ויתכן שעל כל הכנסתו כעצמאי ישלם את האחוזים הגבוהים.

לאור מורכבות הנושא, רצוי לקבל יעוץ מקצועי לפני מילוי הטופס לקביעת המעמד בביטוח לאומי (דין וחשבון רב-שנתי)

ג'ין קיי - יועצת מס מייצגת
04-6373596
שם:
טלפון:
דוא"ל: